Μαθηματικά Γυμνασίου - Λυκείου Σ. Μέντη

Μαθηματικές σταθερές

{\displaystyle \pi =\sigma \upsilon \nu ^{-1}{\begin{pmatrix}-1\end{pmatrix}}\simeq 3,141592653589793238462643...}

{\displaystyle e=\lim _{n\to \infty }{\begin{pmatrix}1+{\frac {1}{n}}\end{pmatrix}}^{n}\simeq 2,718281828459045235360287...}

 • e: βάση των φυσικών λογαρίθμων.

{\displaystyle {\sqrt {2}}=2^{\frac {1}{2}}\simeq 1,4142135623730950488...}

{\displaystyle {\sqrt {3}}=3^{\frac {1}{2}}\simeq 1,7320508075688772935...}

{\displaystyle {\sqrt {5}}=5^{\frac {1}{2}}\simeq 2,2360679774997896964...}

{\displaystyle {\sqrt[{3}]{2}}=2^{\frac {1}{3}}\simeq 1,259921050...}

{\displaystyle {\sqrt[{3}]{3}}=3^{\frac {1}{3}}\simeq 1,442249570...}

{\displaystyle {\sqrt[{5}]{2}}=2^{\frac {1}{5}}\simeq 1,148698355...}

{\displaystyle {\sqrt[{5}]{3}}=3^{\frac {1}{5}}\simeq 1,245730940...}

{\displaystyle e^{\pi }\simeq 23,140692632779269006...}

{\displaystyle \pi ^{\mbox{e}}\simeq 22,45915771836104547342715...}

{\displaystyle e^{\mbox{e}}\simeq 15,154262241479264190...}

{\displaystyle log_{10}2={\frac {ln2}{ln10}}\simeq 0,3010299956639811952137389...}

{\displaystyle log_{10}3={\frac {ln3}{ln10}}\simeq 0,4771212547196624372950279...}

{\displaystyle log_{10}e={\frac {lne}{ln10}}={\frac {1}{ln10}}\simeq 0,43429448190325182765...}

{\displaystyle log_{10}\pi ={\frac {ln\pi }{ln10}}\simeq 0,4971498726941338543512683...}

{\displaystyle ln10\simeq 2,302585092994045684017991...}

{\displaystyle ln2\simeq 0,693147180559945309417232...}

{\displaystyle ln3\simeq 1,098612288668109691395245...}

{\displaystyle \gamma =\lim _{n\to \infty }{\begin{pmatrix}{\begin{matrix}n\\\sum \\i=1\end{matrix}}{\frac {1}{n}}-lnn\end{pmatrix}}\simeq 0,577215664901532860606512...}

 • γ: σταθερά Euler.

{\displaystyle e^{\gamma }\simeq 1,7810724179901979852...}

{\displaystyle {\sqrt {e}}=e^{\frac {1}{2}}\simeq 1,6487212707001281468...}

{\displaystyle {\sqrt {\pi }}=\pi ^{\frac {1}{2}}=\Gamma {\begin{pmatrix}{\frac {1}{2}}\end{pmatrix}}\simeq 1,772453850905516027298167...}

{\displaystyle \Gamma {\begin{pmatrix}{\frac {1}{3}}\end{pmatrix}}\simeq 2,678938534707748...}

{\displaystyle \Gamma {\begin{pmatrix}{\frac {1}{4}}\end{pmatrix}}\simeq 3,625609908221908...}

{\displaystyle 1\;rad={\frac {180^{o}}{\pi }}\simeq 57,29577951308232...^{o}}

 • rad = ακτίνιο.

{\displaystyle 1^{o}={\frac {\pi }{180}}\;rad\simeq 0,0174532925199432957...\;rad}

Αξιοσημείωτες ταυτότητες

Αναπτύγματα δυνάμεων διωνύμων

Οι επόμενοι τύποι αποτελούν μερική εφαρμογή του τύπου διωνύμου για {\displaystyle 2\leq n\leq 6}.

{\displaystyle {\begin{pmatrix}\alpha +\beta \end{pmatrix}}^{2}=\alpha ^{2}+2\alpha \beta +\beta ^{2}}

 • Ανάπτυγμα τετραγώνου αθροίσματος δύο όρων.

{\displaystyle {\begin{pmatrix}\alpha -\beta \end{pmatrix}}^{2}=\alpha ^{2}-2\alpha \beta +\beta ^{2}}

 • Ανάπτυγμα τετραγώνου διαφοράς δύο όρων.

{\displaystyle {\begin{pmatrix}\alpha +\beta \end{pmatrix}}^{3}=\alpha ^{3}+3\alpha ^{2}\beta +3\alpha \beta ^{2}+\beta ^{3}}

 • Ανάπτυγμα κύβου αθροίσματος δύο όρων.

{\displaystyle {\begin{pmatrix}\alpha -\beta \end{pmatrix}}^{3}=\alpha ^{3}-3\alpha ^{2}\beta +3\alpha \beta ^{2}-\beta ^{3}}

 • Ανάπτυγμα κύβου διαφοράς δύο όρων.

{\displaystyle {\begin{pmatrix}\alpha +\beta \end{pmatrix}}^{4}=\alpha ^{4}+4\alpha ^{3}\beta +6\alpha ^{2}\beta ^{2}+4\alpha \beta ^{3}+\beta ^{4}}

 • Ανάπτυγμα τέταρτης δύναμης αθροίσματος δύο όρων.

{\displaystyle {\begin{pmatrix}\alpha -\beta \end{pmatrix}}^{4}=\alpha ^{4}-4\alpha ^{3}\beta +6\alpha ^{2}\beta ^{2}-4\alpha \beta ^{3}+\beta ^{4}}

 • Ανάπτυγμα τέταρτης δύναμης διαφοράς δύο όρων.

{\displaystyle {\begin{pmatrix}\alpha +\beta \end{pmatrix}}^{5}=\alpha ^{5}+5\alpha ^{4}\beta +10\alpha ^{3}\beta ^{2}+10\alpha ^{2}\beta ^{3}+5\alpha \beta ^{4}+\beta ^{5}}

 • Ανάπτυγμα πέμπτης δύναμης αθροίσματος δύο όρων.

{\displaystyle {\begin{pmatrix}\alpha -\beta \end{pmatrix}}^{5}=\alpha ^{5}-5\alpha ^{4}\beta +10\alpha ^{3}\beta ^{2}-10\alpha ^{2}\beta ^{3}+5\alpha \beta ^{4}-\beta ^{5}}

 • Ανάπτυγμα πέμπτης δύναμης διαφοράς δύο όρων.

{\displaystyle {\begin{pmatrix}\alpha +\beta \end{pmatrix}}^{6}=\alpha ^{6}+6\alpha ^{5}\beta +15\alpha ^{4}\beta ^{2}+20\alpha ^{3}\beta ^{3}+15\alpha ^{2}\beta ^{4}+6\alpha \beta ^{5}+\beta ^{6}}

 • Ανάπτυγμα έκτης δύναμης αθροίσματος δύο όρων.

{\displaystyle {\begin{pmatrix}\alpha -\beta \end{pmatrix}}^{6}=\alpha ^{6}-6\alpha ^{5}\beta +15\alpha ^{4}\beta ^{2}-20\alpha ^{3}\beta ^{3}+15\alpha ^{2}\beta ^{4}-6\alpha \beta ^{5}+\beta ^{6}}

 • Ανάπτυγμα έκτης δύναμης διαφοράς δύο όρων.

Треугольник Паскаля.svg

Οι συντελεστές μπορούν να υπολογιστούν από το τρίγωνο του Πασκάλ. Στην παραπάνω εικόνα η δύναμη είναι στην αριστερή στήλη, ενώ οι αντίστοιχοι συντελεστές βρίσκονται στην ίδια γραμμή και στη σειρά συνήθης ανάπτυξης του διωνύμου.

Παραγοντοποιήσεις

Παραγοντοποιήσεις αθροισμάτων και διαφορών δυνάμεων

{\displaystyle \alpha ^{2}-\beta ^{2}={\begin{pmatrix}\alpha +\beta \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\alpha -\beta \end{pmatrix}}}

 • Παραγοντοποίηση διαφοράς τετραγώνων.

{\displaystyle \alpha ^{3}-\beta ^{3}={\begin{pmatrix}\alpha -\beta \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\alpha ^{2}+\alpha \beta +\beta ^{2}\end{pmatrix}}}

 • Παραγοντοποίηση διαφοράς κύβων.

{\displaystyle \alpha ^{3}+\beta ^{3}={\begin{pmatrix}\alpha +\beta \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\alpha ^{2}-\alpha \beta +\beta ^{2}\end{pmatrix}}}

 • Παραγοντοποίηση αθροίσματος κύβων.

{\displaystyle \alpha ^{4}-\beta ^{4}={\begin{pmatrix}\alpha -\beta \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\alpha +\beta \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\alpha ^{2}+\beta ^{2}\end{pmatrix}}}

 • Παραγοντοποίηση διαφοράς τέταρτης δύναμης.

{\displaystyle \alpha ^{5}-\beta ^{5}={\begin{pmatrix}\alpha -\beta \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\alpha ^{4}+\alpha ^{3}\beta +\alpha ^{2}\beta ^{2}+\alpha \beta ^{3}+\beta ^{4}\end{pmatrix}}}

 • Παραγοντοποίηση διαφοράς πέμπτης δύναμης.

{\displaystyle \alpha ^{5}+\beta ^{5}={\begin{pmatrix}\alpha +\beta \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\alpha ^{4}-\alpha ^{3}\beta +\alpha ^{2}\beta ^{2}-\alpha \beta ^{3}+\beta ^{4}\end{pmatrix}}}

 • Παραγοντοποίηση αθροίσματος πέμπτης δύναμης.

{\displaystyle \alpha ^{6}-\beta ^{6}={\begin{pmatrix}\alpha -\beta \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\alpha +\beta \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\alpha ^{2}+\alpha \beta +\beta ^{2}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\alpha ^{2}-\alpha \beta +\beta ^{2}\end{pmatrix}}}

 • Παραγοντοποίηση διαφοράς έκτης δύναμης.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Κινητό Τηλέφωνο : 69 73 866 032

 

Ε-mail : info@menti.gr